Workshop “KlicK2 Lean”
Deze workshop laat de deelnemers zelf ervaren welke verbluffende resultaten met lean te bereiken zijn.

Implementatie workshop verbeterteams
Het doel van deze workshop is het afstemmen en bepalen van de organisatie-specifieke kaders en spelregels voor verbeterteams.

Training verbeterteams
Verbeterteam-leden worden tijdens deze praktische training getraind in het structureel oplossen van problemen.

Basistraining communicatie
Tijdens deze training leren de deelnemers effectiever te communiceren.