Invented Here
Het ontwerpen en invoeren van uw leane bedrijfsproces gebeurt samen met spilfunctionarissen van uw bedrijf. De nieuwe werkwijze wordt hierdoor echt van uw organisatie. Ervaring leert dat verdere ontwikkeling door de organisatie zelfstandig gebeurt.

Katalysator
De reeds aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers wordt geactiveerd om samen het gestelde doel te realiseren.

Stroomlijnen
Blokkades in communicatie tussen spilfunctionarissen worden aangepakt en opgeruimd. Hierdoor verandert samen werken weer in samenwerken.

Positieve energie activeren
De positieve energie zit al in uw organisatie. Door medewerkers te betrekken en te laten zien dat zaken anders kunnen ontstaat er weer nieuw enthousiasme en wordt het werk leuker.