Uw privacy
KlicK2 acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop KlicK2 persoonsgegevens verwerkt
van relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt KlicK2 zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevensverwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor diedoeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of teverwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is KlicK2, De Voorde 20, 9473 TW in DeGroeve.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor KlicK2 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt KlicK2 hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een voorstel en / of opdrachtbevestiging te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneensnoodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering;
  • Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar KlicK2, onder vermelding van AVG, info@klick2.nl

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Vermelding van een aanbeveling op de website gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming.

  • Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt KlicK2 gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

KlicK2 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien KlicK2 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop KlicK2 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: KlicK2, De Voorde 20, 9374TW De Groeve of e-mail: info@klick2.nl