Namens Nijhuis Toelevering hebben we Klaas eind november 2021 benaderd omdat we voor twee uitdagingen stonden. We wilden ons rendement vergroten om onze standaard hoeveelheid werk te eenvoudiger te kunnen produceren en we hadden meer werk in onze orderportefeuille dan beschikbaar aan capaciteit. Klaas had al eerder een verbeteringsslag bij onze kozijnenafdeling doorgevoerd en was daarom al bekend bij Nijhuis. Dit maakte dat hij op korte termijn kon starten. Klaas weet door zijn pragmatische aanpak, door daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig te zijn in de fabriek, productiemensen aan zich te binden en mee te nemen in het verbetertraject. Dit maakt dat zijn aanpak bij Nijhuis Prefab breed wordt gedragen en hij als externe mentor werd opgenomen in de groep. Tijdens deze verbeteringsslag zijn de twee productielijnen nauwer bekeken en zijn er verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot bevoorrading, materieel én personeel. Toen het erop leek dat het productieproces enigszins onder controle was heeft Klaas ons gelijktijdig geholpen met het uitkristalliseren van het engineeringproces. Door Klaas zijn begeleiding hield het team dat hiervoor opgezet is focus op het gehele proces in plaats van direct de diepte in te gaan op een aantal stappen van dit proces. Door een gecombineerde planning van engineering, werkvoorbereiding, productie en expeditie op te zetten (met daarin per discipline de belangrijke ijkmomenten) werd de wildgroei aan planningen teniet gedaan en kon eenieder zien welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Resumerend heeft Klaas ons bedrijf en het proces erg voortgeholpen en verbeterd.

Klik hier voor een linkedin post


Nick Wegereef
Operationeel Manager Prefab
www.nijhuistoelevering.nlNijhuis Toelevering B.V.
De sterkste verbinding